Pimee Vintti toimii Tiensuun tilan vanhassa ympäristössä